Borko Vukosav

1

Jezera

1

Grad

Fotografije su snimljene u Dubrovniku, gradu u kojem sam rođen, koji sam napustio... Gradu za koji sam izgubio sjećanja.