Novosti

Izložba “Tošo Dabac unutar okvira: reportaže s obale” na 8. Danima fotografije ATD

8dfatd_plakat-korigirano2

 

Dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, manifestacija  održana prvi put 2007. godine o stotoj obljetnici Dabčeva rođenja, osim što javnosti žele prezentirati opsežan opus utjecajnoga hrvatskog fotografa, žele i ukazati na važnost proučavanja medija fotografije u širem smislu, kao i standardne muzejske prakse čuvanja, zaštite i vrednovanja fotografske građe. Predavanjima, studijskim izložbama te suradnjom domaćih i stranih umjetnika i teoretičara stvara se svojevrsna platforma za razmjenu iskustava o tom mediju.

U proteklih osam godina u nizu od 72 predavanja i prezentacija ugošćen je velik broj uglednih povjesničara fotografije i umjetničkih fotografa iz Hrvatske i inozemstva, a održano je i više od 40 fotoradionica koje su vodili domaći i svjetski fotografi i muzealci.

Od 2010. godine tematske izložbe Dabčevih fotografija kojima se nastoje pokazati manje poznati ciklusi njegova iznimno bogatoga umjetničkog opusa predstavljaju središnji događaj Dana fotografije.S tom tradicijom nastavljaju i ovogodišnji 8. Dani fotografije ATD-a izložbom Tošo Dabac unutar okvira: reportaže s obale, koja predstavlja dio iz Dabčeva opusa reportažne/primijenjene fotografije, te nizom predavanja i fotografskih radionica na temu primijenjene fotografije.

 

01_atd_m_447

Regata, između 1954. i 1956., ATD-15609

 

Otvorenje izložbe Tošo Dabac unutar okvira: reportaže s obale planirano je za petak, 15. studenoga 2016. u 19 sati u prostoru MSU galerije (stručna koncepcija: Lana Lovrenčić ; kustosice: Marina Benažić, Lana Lovrenčić).

Izložba prikazuje razvoj institucionalnog okvira unutar kojega pedesetih djeluju pro­fesionalni fotografi i naznačuje teme njihovih narudžbi. Dabčev opus ovog perioda nije prikazan kao presjek radova, već kroz prikaz dvije narudžbe: narudžbu Turističkog saveza Jugoslavije iz 1956. za reprezentativni opći prospekt Jugoslavije (odabrane iz njegove kartoteke) te narudž­bu za likovnu opremu za časopis Jugoslavija, br. 16, 1958. (dijelom novosnimljene fotografije, dije­lom ranije snimljene). Osim foto­grafija, prikazan je arhivski mate­rijal i izdanja časopisa Jugoslavija te dijagram koji ocrtava promije­ne zakonske regulative i pregled institucija koje su se bavile zašti­tom autorskog prava, razvojem i zaštitom struke te osnivanje zaklada preko kojih su nabavljali materijale nužne za rad.

 

04_m_2052

Krpanje mreže, Cres, objavljeno 1958., ATD-15596

 

Pedesete godine obilježene su prelaskom s državnog na društveni model upravljanja te razvojem strukovnih organizacija i udruženja. Promjenom društve­nog uređenja uvodi se specifičan oblik tržišnog natjecanja u zemlji i inozemstvu, što rezultira ra­zvojem institucija i organizacija usmjerenih prema komercijal­no-propagandnoj djelatnosti. Na polju fotografije ove pro­mjene rezultiraju pojavom novih fotografskih zadataka i donekle promjenom statusa fotografa.

Profesionalni fotograf i renomira­ni umjetnik Tošo Dabac u ovom je periodu angažiran na brojnim fotografskim projektima te je stalni suradnik izdavačke kuće Jugoslavija. Tako nastaju serije fotografija najvećim dijelom s terenskih snimanja po jadranskoj obali. Dogovorena snimanja uglavnom prerastaju svoj inicijal­ni okvir, a nastale fotografije po­staju sastavni dio kartoteka niza turističkih organizacija i poduze­ća te državnih organa koji su se bavili promocijom zemlje u ino­zemstvu. Kao umjetnik i majstor neupitne kvalitete, Dabac ima slobodu odabira motiva prilikom ispunjavanja preuzetih zadataka i narudžbi, no pri odabiru fotogra­fija nužno je uvjetovan njihovom konačnom namjenom.

 

02_mo_544

Mošćenička Draga – plaža, između 1954. i 1956., ATD-15621

 

Kako misliti Dabčev opus nastao pedesetih godina 20. stoljeća? Koji segment izdvojiti? Kako procijeniti vrijednost serija fo­tografija nastalih na brojnim putovanjima za potrebe ilustri­ranih časopisa, turističkih vodiča i propagandnih prospekata, za potrebe umjetničkih monografija i institucija za zaštitu kulturne baštine? Koliko umjetnika vidimo u naručenoj fotografiji i koji je njezin doseg ako je mišljena kao ilustracija teksta ili dio reklame?

Osim izložbe fotografija Toše Dabca Tošo Dabac unutar okvira: reportaže s obale (15. studenoga — 1. prosinca), organizirane su izložbe Fokus Grupa & Antonio Grgić: ŠTO FALI REPUBLICI? (ATD, 30. rujna — 26. listopada) i izložba danske umjetnice Nanne Debois Buhl: KAO DA SU STVARI GOVORILE… (26. listopada — 8. studenoga).

8. dani fotografije ATD obuhvaćaju ukupno 3 izložbe, 11 predavanja, 3 predstavljanja umjetnika, 4 fotoradionice, te jedno predstavljanje knjige.

_

Sve fotografije su c/b, skenovi iz originalnih 6×6 negativa
Fotografija “Krpanje mreže, Cres” rezana prema izrezu u časopisu u kojem je objavljena