L.p,

Marko Ercegović

Suizdavači
Marko Ercegović
Ured za fotografiju

hrvatski / engleski

 

Tekst
Tomislav Medak

Izvršna urednica
Jelena Pašić

Prijevod na engleski
Dunja Opatić

Lektura
Dunja Aleraj Lončarić

Oblikovanje i prijelom
Dejan Dragosavac Ruta

 

Naklada: 300

Tiskano u Hrvatskoj, Zagreb, rujan 2017.

ISBN 978-953-58679-5-1 // CIP 00071800

Marko Ercegovic LP Knjiga3
Marko Ercegovic LP Knjiga7
Marko Ercegovic LP Knjiga8
Marko Ercegovic LP Knjiga9
Marko Ercegovic LP Knjiga12

Umjetnička monografija L.p, okuplja seriju Ercegovićevih fotografija nastalih tijekom posljednjih deset godina, između 2006. i 2016., u nekima od brojnih poslovnih i uredskih prostora koji pripadaju domaćem birokratsko-administrativnom sustavu. Naziv knjige preuzima formulaciju kojom završava većina korporativnih e-mailova u Hrvatskoj (Lijep pozdrav), i to u njezinom često skraćenom obliku: L.p,. Fotografije čiji je cilj, prema autorovim riječima,  „uspostavljanje vlastitog odnosa prema hrvatskom poslovno-birokratskom okruženju‟ prikazuju brojne protagoniste ove sredine – od birokrata i činovnika, preko menadžera, obrtnika, važnih i manje važnih biznismena, pa do predstavnika radničkih sindikata, kao i njihovo radno okruženje te specifične obrasce komunikacije. Ukratko, Ercegović pruža osobni uvid u svijet koji široj javnosti često ostaje nevidljivim, premda čini jedan od ključnih dijelova infrastrukture za upravljanje, kako proizvodnjom, tako i državom te društvenim i političkim odnosima. Publikacija je upotpunjena tekstom političkog teoretičara Tomislava Medaka, a oblikovanje i prijelom potpisuje grafički dizajner Dejan Dragosavac Ruta.

„Nijedna profesionalna egzistencija nije do te mjere univerzalno prezrena kao egzistencija birokracije i administracije. Prezir je to koji simptomatski govori o strukturi i patologijama modernizacije i modernih društava, o društvenoj kompleksnosti koja zahtijeva rad integracije i koordinacije. Spontani društveni procesi, čim dosegnu određenu razinu specijalizacije i atomizacije, proizvode konflikte koji zahtijevaju pravila, procedure i institucije posredovanja. Stoga ta ‘izlišna’, ‘neproduktivna’ i ‘parazitska’ figura onoga koji upravlja za druge i zauzima bezličnu sredinu duštvene ljestvice fokalizira nelagodu društva prema odnosima moći u njemu, upitnoj inkluzivnosti institucija i nesigurnosti onih koji su egzistencijalno osuđeni na te institucije.‟ (iz teksta Tomislava Medaka)

 

Marko Ercegović rođen je u Dubrovniku. Diplomirao na odsjeku snimanja na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Dobitnik je nekoliko istaknutih priznanja, a njegov je umjetnički rad predstavljan na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u  Zagrebu.

 

L.p, je umjetnička knjiga, a sadržaji prikazani na objavljenim fotografijama u interesu su javnosti budući da otkrivaju unutrašnji svijet administrativno-birokratskog sustava javnih i korporativnih službi.