Novosti

KVARTOVSKI OBJEKTIV: “Tišina Jelenovca” (Davorka Begović i Ivar Roban Križić)

 

Inspirirani djelovanjem Johna Cagea, Davorka Begović i Ivar Roban Križić koncipirali su zvučnu šetnju Jelenovcem tijekom koje će zajedno sa sudionicima kreirati kolektivnu glazbenu grafiku, koja će možda jednog dana biti realizirana u zvuku, a možda i neće. Autori koncepta polaze od teme ovogodišnjeg izdanja Kvartovskog objektiva – posjeta Johna Cagea Črnomercu, gradeći ideju šetnje na Cageovom poimanju glazbe i tišine, ali i kasnijoj Schaferovoj artikulaciji zvukolika (soundscape). Nedeterminacija (indeterminacy) i slučaj, prepušteni su samim sudionicima – njihovoj subjektivnoj auditivnoj percepciji, osobnom značenju te vlastitom odabiru određenog zvukovnog događaja. Sudionici šetnje grafički će bilježiti zvučni okoliš Jelenovca individualno gradeći kolektivnu glazbenu grafiku.

“Kvartovski objektiv” u središte postavlja zagrebačku četvrt Črnomerec, a cilj ovog multidisciplinarnog projekta je uočiti i oblikovati sadržaje grada, pozitivno utjecati na značenje povijesnih, emocionalnih i drugih sačuvanih slika kako bi se potaknula pozitivna promjena odnosa prema prostoru koji nas okružuje. Program je fokusiran na medij fotografije koji je zahvaljujući razvitku tehnologije svima dostupan i jednostavan za korištenje (osobito kamere mobilnih telefona), u velikoj mjeri razumljiv te s druge strane vrlo individualan, jer svi snimaju različito. Time se potiče razumijevanje i uvažavanje različitosti u pristupu i interpretaciji teme. U odabiru programskih aktivnosti posebnu pozornost obraćamo na javni prostor kvarta kako bismo osvijestili njegovu povijesti, ali i uspostavili nove ideje za izgradnju u budućnosti te kontekstualizirali Črnomerec u širem gradskom tkivu.

 

Program je dio aktivnosti projekta Kvartovski objektiv koji je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba u okviru programa Kultura i umjetnost u zajednici te sredstvima Turističke zajednice Grada Zagreba u sklopu platforme Artupunktura.