Sandra Vitaljić

Neplodna tla

Pejzaži na fotografijama iz serije “Neplodna tla” obilježeni su traumom, povijesnim događajima i ljudskim iskustvom. Šume, polja ili rijeke, dio su narodnih bajki i mitova, no postali su dio političke retorike i davali legitimitet sustavima i ideologijama. Imena poput Jasenovca i Bleiburga nadišla su svoju topografsku referentnost, te sa svakim spominjanjem uključivala različite moguće interpretacije i kontekstualizacije. Zanimala su me mjesta koja je politička retorika obilato koristila u svojim huškačkim govorima tijekom 90-tih, mjesta institucionaliziranog sjećanja, kao i ona koja nikada neće biti obilježena nekom spomen pločom. Slično kao nakon II. svjetskog rata, i nakon rata u bivšoj Jugoslaviji politike sjećanja označavale su ono čega se treba sjećati, a potiskivale ono što je bilo poželjno zaboraviti. Serijom fotografija "Neplodna tla" nastojim kreirati mjesto sjećanja unutar prostora fotografije, alternativni memento kojeg ne kreira ideologija, već potreba da se otvori prostor sjećanja i za žrtve koje nikada neće dobiti svoj mjesto u oficijelnoj kulturi pamćenja.

Voljena

2011.-2013. Serija fotografija pod nazivom "Voljena" nastala je nakon dugogodišnjeg praćenja novinskih napisa i policijskih izvješća o ubojstvima u partnerskim vezama. Fotografije prikazuju ozljede na tijelu i organima koje su dovele do smrti. Dijelovi tijela koji su nekada budili ljubavne i erotske osjećaje - grudi, kosa, lice, usne – ovdje su mrtvi, hladni, “oštećeni”, a univerzalni simbol ljubavi - prostrijeljeno srce, dobiva sasvim drugo značenje. Raskomadani dijelovi tijela pretvoreni su u fetišizirane foto-objekte podsjećajući na dragocjenosti koje se često poklanjaju u ime ljubavi, koja tako biva određena upravo posjedovanjem. U trenutku kada voljenu osobu nije više moguće posjedovati, ona biva pretvorena u stvar, neživi objekt koji je moguće odbaciti i tako uništiti izvor boli. Serijom "Voljena/Beloved" propitujem ljubavne odnose, te destruktivne osjećaje koji mogu nastati iz idealiziranog osjećaja ljubavi.