Novosti

Camera obscura

Radionica će se sastojati od uvodnog predavanja koje će sudionike upoznati s tehničkim principima camera obscure te prezentacije vlastitih djela ostvarenih tom tehnikom. Nakon predavanja sudionici će izraditi svoje camere obscure od materijala koji će im biti ponuđeni, nakon čega će izaći u eksterijer i fotografirati camerama obscurama koje su sami izradili.

U drugom danu radionice sudionici će u laboratoriju razvijati snimke snimljene prethodnog dana.

Inicijalni sastanak: 02. 03. u 10 sati (Arhiv Tošo Dabac)
Broj polaznika: 5 | Preferirana dob polaznika: studenti

PRIJAVE…