Novosti

Časopis Spot – prilog istraživanju fotografije u Hrvatskoj 70-tih godina 20. stoljeća

Predavanje Sandre Križić Roban 05. 03. u 19 h – Muzej suvremene umjetnosti Zagreb

“Časopis SPOT pojavio se u vrijeme značajnih promjena koje su se odvijale na umjetničkom planu, osobito načina njezina djelovanja, širenja područja interesa i oblika manifestiranja i posredovanja umjetničkih sadržaja, a na što su utjecale političke i društvene okolnosti kasnih šezdesetih godina. Odabir međunarodnih autora raznih generacija i načina umjetničkog izražavanja, rani interes za teorijskim razmatranjem multimedijske umjetničke prakse, za eksperimente poput generativne fotografi je, kseroksa te ostale vidove i usmjerenja ‘nove fotografije’ za koje su se zalagali suradnici, rezultirali su promišljenim, beskompromisnim konceptom posredovanja suvremene fotografske misli…”

Više…

Zagreb