Novosti

Fotka u podne

Program Fotka u podne nastavljamo putem YouTube kanala Ureda za fotografiju, a u prvom ovogodišnjem video-eseju Sandra Križić Roban govori o nedovoljno poznatim fotografijama istaknutog hrvatskog fotografa Branka Balića.

Fotografije izabrane iz bogatog opusa Branka Balića, svjedoče o njegovu izuzetnom senzibilitetu za dokumentarnu, ali i umjetničku fotografiju. U središtu su zanimanja ljudi, njihova međusobna komunikacija te društveni odnosi koje Balić fotografira te svjesno preuzima ulogu pozornog promatrača. Bez obzira snima li poznate umjetnike ili tek slučajne prolaznike na ulici, Balićeve fotografije prati specifična estetika, a čitav fotografski opus znatan je doprinos hrvatskoj fotografiji.

 

Branko Balić (10. listopada 1930. – 21. srpnja 1976.) bio je fotograf, povjesničar umjetnosti i stalni suradnik brojnih kulturnih i obrazovnih institucija te redakcija časopisa u polju likovne kulture u Hrvatskoj (15 dana, Život umjetnosti, Čovjek i prostor). U godinama koje su prethodile fotografskom pozivu puno desetljeće bio je angažiran kao novinar na Radiju Zagreb i u Glasu rada. Od 1959. do kraja 1960-ih radio je u foto-studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu specijalizirajući se u snimanju umjetničkih djela i kulturnih spomenika. Od studenog 1963. godine do kraja života bio je aktivan član fotografske sekcije Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske. Djelovao je kao slobodni umjetnik. Snimao je portrete umjetnika, često u ambijentu, kao i reportažne snimke života na ulici. Njegovim fotografijama opremljen je niz likovnih monografija i kataloga izložbi.

Svi negativi u vlasništvu su Instituta za povijest umjetnosti – Fotoarhiva Branko Balić.  Velika zahvala Institutu za povijest umjetnosti na ustupanju fotografija za objavljivanje i Ireni Šimić za pomoć pri istraživanju.