Novosti

Fotografija koja ničemu ne služi?

Radionica inspirirana riječima Petra Dabca kako njegova fotografi ja ‘ničemu ne služi’ preispitat će motivaciju fotografske umjetnosti između utilitarnosti i larpurlartizma.

Polaznici će biti podijeljeni na dvije grupe – jednu koja će izrađivati fotografije koje ničemu ne služe i drugu koja će izrađivati namjenske fotografije. Njihova postignuća će se na kraju uspoređivati te evaluirati u razgovorima ‘Može li fotografi ja ničemu ne služiti?’ i ‘Čemu sve fotografi ja može služiti’. Cilj je ove radionice kod polaznika osvijestiti svrhovitost fotografske umjetnosti kao i osnovna pitanja koja se postavljaju u radu fotografa.

Inicijalni sastanak: 05. 03. u 11 sati (MSU, Školica)
Broj polaznika: 10 | Preferirana dob: srednjoškolski uzrast
Napomena: polaznici moraju imati vlastiti digitalni fotoaparat

PRIJAVE…