Impressum

Suvremena hrvatska fotografija

Nakladnik:
Ured za fotografiju
Čanićeva 6, 10000 Zagreb

ISSN: 2706-1833

 

e. info@croatian-photography.com

 

 

Uredništvo:
Sandra Križić Roban, Ena Grabar, Nika Petković, Hrvoje Slovenc

Suradnice/i
Jasminka Babić, Renata Filčić, Maja Flajsig, Sandra Križić Roban, Darko Šimičić, Bojan Krištofić, Valentina Radoš, Sara Simić, Nevenka Šarčević, Rozana Vojvoda, Dario Vuger, Ante Orlović 

Prevoditeljica na engleski jezik:
Dunja Opatić, Andrea Rožić

Dizajn i vizualni identitet:

Hamper studio (Ivana Vučić, Tom Jura Kaćunić)

Programerska podrška:
Bitware

Portal SHF projekt je Ureda za fotografiju. Portal je aktivan od 2010., a sadržaj se ažurira na tjednoj bazi.
Rad portala financijski podržavaju Grad Zagreb Ministarstvo kulture i medija RH.

This post is also available in: English