Impressum

Suvremena hrvatska fotografija

Nakladnik:
Ured za fotografiju
Čanićeva 6, 10000 Zagreb

ISSN: 2706-1833

 

e. info@croatian-photography.com

 

 

Uredništvo:
Sandra Križić Roban, Tena Starčević, Hrvoje Slovenc

Suradnice/i
Jasminka Babić, Renata Filčić, Maja Flajsig, Sandra Križić Roban, Darko Šimičić, Bojan Krištofić, Valentina Radoš, Sara Simić, Nevenka Šarčević, Rozana Vojvoda, Dario Vuger, Ante Orlović, Ivana Završki

Prevoditeljica na engleski jezik:
Dunja Opatić, Andrea Rožić

Dizajn i vizualni identitet:

Hamper studio (Ivana Vučić, Tom Jura Kaćunić)

Programerska podrška:
Bitware

Portal SHF projekt je Ureda za fotografiju. Portal je aktivan od 2010., a sadržaj se ažurira na tjednoj bazi.
Rad portala financijski podržavaju Grad Zagreb Ministarstvo kulture i medija RH.

This post is also available in: English