Novosti

Izložba “Arhiva Dragice Vukadinović – lični radovi / fotografija, film, video” u Artget galeriji u Beogradu

Artget galerija – Kulturni centar Beograda

25. 11 – 31. 12. 2021.

Autorica: Dragica Vukadinović
Kustosi: Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić (fotodokumenti)

 

Dragica Vukadinović

U 20. jubilarnoj sezoni fotografske Galerije Artget, u kojoj umjetnički direktori i direktorice Galerije u prethodnom desetljeću po jednom odabranom izložbom re-mapiraju domaću scenu, Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić predstavljaju fotografske, filmske i video radove iz Arhive Dragice Vukadinović – Lični radovi.

Izložba Dragice Vukadinović predstvalja odlomke njezina arhiva osobnih radova kao kompleksne forme u sadržaju i mogućim interpretacijama, budući da nastaje u spletu njenih različitih angažmana i prisutnosti na sceni – kao aktivne sudionice u kulturno-umjetničkim prilikama i brojnim inicijativama, posvećene arhivistkinje i kao autorice čija umjetnička produkcija tek čeka dalja istraživanja, historiziranja i pozicioniranja u kontekstima razvoja fotografskog medija i videa.