Novosti

Javni poziv za privremenu umjetničku intervenciju u zagrebačkoj Park-šumi Jelenovac

Ured za fotografiju raspisuje Javni poziv za realizaciju privremene umjetničke intervencije u javnom prostoru Park-šume Jelenovac u razdoblju od 12. listopada do 12. studenoga 2023. godine. Umjetnička intervencija zamišljena je kao dio programskih aktivnosti projekta Kvartovski objektiv koji u nadolazećem izdanju u središte zanimanja postavlja simbiozu čovjeka i prirode u kontekstu suvremenog gradskog stanovanja. Cilj ovog multidisciplinarnog projekta je uočiti i oblikovati sadržaje grada, pozitivno utjecati na značenje povijesnih, emocionalnih i drugih sačuvanih slika kako bi se potaknula pozitivna promjena odnosa prema prostoru koji nas okružuje.

Kako bismo osvijestili važnost Jelenovca, ali i potaknuli publiku na posjet ovom području, planiramo u park-šumi realizirati umjetničku intervenciju. Na temelju ovog raspisanog otvorenog poziva, prikupit ćemo prijedloge za instalaciju ambijentalnog, site-specific karaktera, a žiri u sastavu Sandra Križić Roban, Olga Majcen Linn, Tena Starčević i Darko Šimičić odabrat će koji će umjetnički rad biti realiziran.

Planirana intervencija privremenog je karaktera i ni na koji način ne smije ugroziti ni biljni ni životinjski svijet šume, a pri odabiru ćemo posebno vrednovati prijedloge koji se oslanjanju na istraživački pristup, stvaralačku inventivnost, korištenje prirodnih, potrošnih materijala i neuočljivost. Osim toga, zainteresirani smo za umjetnički pristup koji se zasniva na partipativnosti i dijalogu sa zajednicom, a kojim se upozorava na ekološke utjecaje s ciljem utjecanja na pozitivne promjene ponašanja i kulturu inkluzivnosti.

Prijave možete poslati s naznakom “Umjetnička intervencija Jelenovac 2023.” na info@officeforphotography.com. Rok prijave je 22. rujan, 2023., a za produkcijske troškove i honorar umjetnika je predviđeno 1.000,00 €.