Novosti

Male promjene, 2009

Izložba Male promjene Marka Ercegovića otvara se u srijedu,

14.4. u 19 sati u Kuli Lotrščak, a otvorena je do 21.4.

“Male promjene su serija fotografija u nastajanju, snimljena u posljednje dvije godine u mom svakodnevnom okruženju. Pokušavam dokumentirati najmanji mogući, ako uopće postojeći, eksces. Zanima me određena nedovršenost u motivu, kao i u mom kadriranju. Prve u seriji pokazuju male promjenu u boji: lišće stabla u jednom dijelu ima drugačiju boju zbog refleksije sa obližnjeg krova. Na jednoj slici vidi se malo zeleniji zid, zbog refleksije od krošnje stabla. Ima onih koje pokazuju nasumičan raspored točaka, kuglica na podu ili jata ptica: jedva vidljivu fragilnu formu.”