O Galeriji Spot

GALERIJA SPOT pokrenuta je 2015. godine kako bi se uspostavila kontinuirana izlagačka djelatnost specijalizirana za promociju suvremene fotografije, posebno konceptualnih i neoavangardnih tendencija od 1970-ih nadalje, te recentne dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije. Glavni ciljevi su poticanje razvoja i produkcija novih umjetničkih projekata i radova, popularizacija dokumentarno-konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor, razvoj novih znanja o mediju i teoriji fotografije. Izbor imena Galerije sugerira njezino programsko usmjerenje, ali i izražava stav kako su ideje promovirane 1970-ih godina u časopisu za fotografiju Spot i danas aktualne: o značaju fotografije, o potrebi podizanja opće vizualne pismenosti, o potrebi za emancipacijom samog medija. Naime, razvoj naprednih umjetničkih praksi na polju suvremene fotografije danas nailazi na niz zapreka i izazova, a produkcija, distribucija i promocija konceptualnih te društveno-angažiranih fotografskih radova je otežana. Uznapredovala tradicionalizacija društva i retrogradni postupci, koji zadiru u integritet institucija u kulturi te umjetničkog i humanističkog obrazovanja, utjecali su da se konceptualne umjetničke prakse (opet) nalaze na margini, a organizacije, galerijski i muzejski prostori orijentirani na promociju, produkciju i distribuciju radova naprednih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija su posve rijetki. Program Galerije Spot osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica, pri čemu UzF ima ulogu kreatora i koordinatora svih događanja. Osim izložbi, u program su uključene pojedinačne aktivnosti usmjerenje na podizanje vizualne pismenosti. Godišnji galerijski program čini 6-8 izložbi: kustoske koncepcije članova UzF-a, kustoski projekti vanjskih suradnika, a dio se bira putem javnog poziva. Radove pristigle putem javnog poziva selektira Savjet Galerije, koji ima i savjetodavnu funkciju u kreiranju godišnjeg programa. Pri osmišljavanju godišnjeg programa nastoji se uspostaviti ravnoteža između zastupljenosti domaćih i inozemnih autora, a pozornost se posvećuje i rodnoj te generacijskoj ravnopravnosti. Izložbe traju u prosjeku 4 tjedna. Otvorenje svake izložbe popraćeno je javnim razgovorom s umjetnik/c/om, a za vrijeme izložbe organizira se poludnevna radionica i/li performans umjetnika, ili predavanje. Priređuju se i javne panel-diskusije i čitalačke grupe; moderirane panel-diskusije s pozvanim govornicima povezuju temu izložbe i/li neki segment umjetničkog rada sa širom lokalnom kulturno-umjetničkom scenom, ukazujući na slične autorske poetike ili tematski povezana istraživanja. Osobito je zanimljiva sinergija koja nastaje na izložbama umjetnika iz inozemstva, što izravno utječe na povezivanje i umrežavanje sličnih poetika i praksi u širem europskom krugu. Čitalačke grupe posvećene su analizi tekstova s područja teorije fotografije i vizualnih umjetnosti, filozofije i kulturalnih studija, a povezani su s predmetnom izložbom. Cilj programa ovog tipa je razvoj kritičkog promišljanja i analize umjetničkih djela sa svrhom daljnje umjetničke, društvene, povijesne i/li ideološke kontekstualizacije. Program Galerije komplementaran je ostalim aktivnostima UzF-a. Tako je tijekom protekle 4 godine stvorena platforma za umrežavanje umjetnika, koja kao jedan od ciljeva postavlja razvoj distribucije umjetničkih radova u inozemstvo kroz razne suradničke programe.

Članovi Savjeta u narednom razdoblju su: Sandro Đukić, Leonida Kovač, Hrvoje Slovenc i predstavnice UzF-a.