O Galeriji Spot

GALERIJA SPOT pokrenuta je 2015. godine kako bi se uspostavila kontinuirana izlagačka djelatnost specijalizirana za promociju suvremene fotografije, posebno konceptualnih i neoavangardnih tendencija od 1970-ih nadalje, te recentne dokumentarno-konceptualne i društveno angažirane fotografije.

Glavni ciljevi su poticanje razvoja i produkcija novih umjetničkih projekata i radova, popularizacija dokumentarno-konceptualne i neoavangardne fotografije te stvaranje poticajnog okruženja za razgovor i stjecanje novih znanja o mediju i teoriji fotografije. Naziv Galerije sugerira njezino programsko usmjerenje, ali i izražava ideje promovirane ranih 1970-ih godina u časopisu za fotografiju Spot, koje su i danas aktualne: o značaju fotografije, potrebi podizanja opće vizualne pismenosti i potrebi emancipacije samog medija. Naime, razvoj naprednih umjetničkih praksi na polju suvremene fotografije danas nailazi na niz zapreka i izazova, a produkcija, distribucija i promocija konceptualnih te društveno-angažiranih fotografskih radova je otežana. Uznapredovala tradicionalizacija društva i retrogradni postupci, koji zadiru u integritet institucija u kulturi te umjetničkog i humanističkog obrazovanja, utjecali su da se konceptualne umjetničke prakse (opet) nalaze na margini, dok su organizacije, galerijski i muzejski prostori orijentirani na promociju, produkciju i distribuciju radova naprednih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija poprilično rijetki.
Program Galerije Spot osmišljen je kao niz izložbeno-didaktičkih jedinica, pri čemu UzF ima ulogu kreatora i koordinatora svih događanja. Osim izložbi, program uključuje aktivnosti usmjerene na podizanje vizualne pismenosti. Godišnji galerijski program čini 6-8 izložbi, od kojih je dio rezultat kustoske koncepcije članova UzF-a, dio su kustoski projekti vanjskih suradnika, a dio izložbi odabire se putem javnog poziva. Radove pristigle putem javnog poziva odabire Savjet Galerije, koji ima i savjetodavnu funkciju u kreiranju godišnjeg programa. Otvorenje svake izložbe popraćeno je javnim razgovorom s umjetnik/c/om. Priređuju se i javne panel-diskusije, čitalačke grupe, predstavljanja knjiga i časopisa u izdanju UzF-a, te radionice za studente. Moderirane panel-diskusije s pozvanim govornicima povezuju temu izložbe i/li neki segment umjetničkog rada sa širom lokalnom kulturno-umjetničkom scenom, ukazujući na slične autorske poetike ili tematski povezana istraživanja. Čitalačke grupe posvećene su analizi tekstova s područja teorije fotografije i vizualnih umjetnosti, filozofije i kulturalnih studija, a u izravnoj vezi su s predmetnom izložbom.

Cilj programa ovog tipa je razvoj kritičkog promišljanja i analize umjetničkih djela sa svrhom daljnje umjetničke, društvene, povijesne i/li ideološke kontekstualizacije. Program Galerije komplementaran je ostalim aktivnostima UzF-a. Tako je tijekom proteklih godina stvorena platforma za umrežavanje umjetnika, koja kao jedan od ciljeva postavlja razvoj distribucije umjetničkih radova u Hrvatskoj i inozemstvu kroz razne suradničke programe.

Članovi Savjeta u narednom razdoblju su: Sandro Đukić, Leonida Kovač, Hrvoje Slovenc i predstavnice UzF-a.

This post is also available in: English