Novosti

Predavanje Gorana Arčabića Korištenje fotografije kao povijesnog izvora u projektu Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive

detalj proizvodnje u Tvornici Rade Končar, oko 1950.

 

Predavač: Goran Arčabić

Četvrtak, 13. svibnja 2021. u 19 sati
Online, putem aplikacije Zoom

 

Od 2009. do 2018. godine Goran Arčabić u Muzeju grada Zagreba vodio je projekt Zagrebačka industrijska baština: povijest, stanje, perspektive. Temeljni ciljevi projekta bili su podizanje svijesti o važnosti zaštite i čuvanja industrijskog nasljeđa te upoznavanje javnosti s dotad neistraženim ili manje poznatim povijesnim industrijskim građevinama u Zagrebu. Rezultat projekta su tri studijske izložbe, dva međunarodna stručna skupa, niz edukativnih izložbi uz participaciju udruga ili visokoškolskih ustanova, terenski obilasci povijesnih industrijskih lokacija uz stručno vodstvo te desetak publikacija.

U predavanju će biti riječi o fotografiji kao jednom od izvora za lociranje povijesnih lokacija, za prepoznavanje arhitektonskih obilježja industrijskih sklopova i zgrada te za historiografsko istraživanje procesa industrijalizacije u Zagrebu od druge polovine 1860-ih do sredine 1950-ih godina.

 

Goran Arčabić je povjesničar, viši kustos u Muzeju grada Zagreba i doktorski kandidat. Autor je triju studijskih izložbi i dviju knjiga o industrijalizaciji i industrijskoj baštini Zagreba. Industrijalizacija u Hrvatskoj tema je njegove disertacije.

_

Molimo sve zainteresirane za praćenje predavanja da svoje sudjelovanje najave na e-mail adresu Ureda za fotografiju (info@officeforphotography.com) najkasnije 2 sata prije početka predavanja.

_

Predavanje je dio ovogodišnjeg programa suradničkog projekta Zajednički fotografski narativi, usmjerenog istraživanju fotografije kroz povijest tiskanih medija.

Suradnici na projektu:

Tea Hatadi, Gradski muzej Križevci, Križevci
Ante Orlović, samostalni istraživač, Zadar
Valentina Radoš, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
Darko Šimičić, Institut Tomislav Gotovac, Zagreb
Tanja Špoljar, Atelieri Koprivnica, Koprivnica
Lucija Švob, Kreativni kolektiv Kombinat, Rijeka
Alma Trauber, Gradska galerija Striegl, Sisak

Voditeljica projekta: Sandra Križić Roban, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Projekt financira Zaklada Kultura nova.