Novosti

Predavanje Jelene Matić “Ka modernoj fotografskoj kulturi: fotografija u štampi u Srbiji od 1901. do 1941.”

 

Predavačica: Jelena Matić

Ponedjeljak, 12. srpnja 2021. u 18 sati
Online, putem aplikacije Zoom

 

Ilustrovani list

 

Platforma Zajednički fotografski narativi najavljuje predavanje povjesničarke i teoretičarke umjetnosti Jelene Matić.

 

U najavi svog predavanja, autorica navodi:

“Deset godina nakon bečke Međunarodne izložbe umetničke fotografije u Beogradu je 1901. godine osnovana prva fotografska organizacija u Srbiji. Bio je to Klub fotografa amatera Beograd čijem je osnivanju prethodila Prva izložba fotoamatera održana iste godine u Građanskoj kasini. Govor s otvarnja izložbe profesora i upravnika Narodnog muzeja u Beogradu Mihajla Valtrovića prenet je u časopisu Nova Iskra. Iako je izgledalo da će sa osnivanjem foto-kluba i organizovanjem izložbe fotografija krenuti da se neometano razvija, do toga, kao i prisutnosti fotografije u dnevnim i nedeljnim listovima, nije došlo. Svakako ne u toj meri i na način kao u Evropi. Pomenuti časopis Nova Iskra bio je poprilično otvoren za fotografiju i pozivao je fotoamatere da šalju fotografije za objavu. Poslednji poziv fotografima časopis je uputio 1905. godine.

Od 1901. do 1941. godine pokrenuto je nekoliko fotografskih časopisa koji su bili kratkotrajnog veka i većina njih se zalagala za dokumentarnu, naučnu i umetničku fotografiju, preferirajući piktorijalizam. Nekih ozbiljnijih pokušaja da se ide koliko-toliko u korak sa aktuelnim dešavanjima na fotografskoj sceni u Evropi nije bilo. Fotografija u drugim ne-stručnim listovima se peridično pojavljuje, uglavnom prikazujući važne ličnosti, arhitekturu, pejzaže ili etno-motive. Autori fotografija neretko nisu ni potpisani. Tek od treće decenije 20. veka fotografija postaje sve prisutnija u dnevnoj i nedeljnoj štampi. Iako veoma sporo, sve više fotografa napušta stara pravila i donosi neke nove, drugačije poglede na fotograski medij.

Fokus predavanja je razmatranje istorije fotografije u Srbiji u štampi tokom prve polovine 20. veka. Predavanje je pokušaj da se sagleda uloga i načini prezentacije i percepcije fotografskog medija u dnevnim i nedeljnim listovima (Nova Iskra, Orao, Politika, Ilustrovani list, Nedeljne ilustracije i dr.), te u pojedinim fotografskim časopisima (Jugoslovenska fotografija) zaključno s avangardom, tj. nadrealizmom i almanahom Nemoguće.”

 

Ilustrovano vreme

 

Jelena Matić diplomirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu i magistrirala Teoriju umjetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Autorica je brojnih tekstova o povijesti i teoriji fotografije. U izdanju galerije Artget i Kulturnog centra Beograd, 2017. godine objavila je knjigu Kratka istorija fotografije. Od 2018. godine radi kao stručna suradnica na katedri Primenjena grafika (modul fotografija) na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
Krajem 2019. godine pokrenula je blog Image&Box: On Photography.

_

Molimo sve zainteresirane za praćenje predavanja da svoje sudjelovanje najave na e-mail adresu Ureda za fotografiju (info@officeforphotography.com) najkasnije 2 sata prije početka predavanja.

_

Suradnici na projektu:

Tea Hatadi, Gradski muzej Križevci, Križevci
Ante Orlović, samostalni istraživač, Zadar
Valentina Radoš, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
Darko Šimičić, Institut Tomislav Gotovac, Zagreb
Tanja Špoljar, Atelieri Koprivnica, Koprivnica
Lucija Švob, Kreativni kolektiv Kombinat, Rijeka
Alma Trauber, Gradska galerija Striegl, Sisak

Voditeljica projekta: Sandra Križić Roban, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Projekt financira Zaklada Kultura nova.