Novosti

Predavanje u sklopu projekta Zajednički fotografski narativi

“Dokumentarno kao umjetničko u fotoreportažnom opusu Ante Brkana (1918.-2004.)”

Vinko Srhoj, povjesničar umjetnosti i likovni kritičar

Nevena Štokić, kustosica i voditeljica Galerije umjetnina u Zadru i Arhiva Ante Brkan

Predavanje će se održati u petak, 4. studenoga, u 18:00 sati putem platforme ZOOM, a sve zainteresirane pozivamo da svoje sudjelovanje najave na e-mail adresu Ureda za fotografiju (info@officeforphotography.com), najkasnije dva sata prije održavanja predavanja.

Predavanje naslovljeno Dokumentarno kao umjetničko u fotoreportažnom opusu Ante Brkana (1918.-2004.), povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara Vinka Srhoja u suautortsvu s  kustosicom Nevenom Štokić, voditeljicom Galerije umjetnina u Zadru i Arhiva Ante Brkan, razmatra polustoljetno djelovanja fotografa Ante Brkana na polju reportažne i umjetničke fotografije. Fenomen zadarskih fotografa Ante i Zvonimira Brkana odavno je napustio hrvatske granice i postao svjetski relevantnom pojavom. Razlika između dvojice fotografa, za pojedine istraživače njihova opusa pa ni za nacionalnu enciklopediju likovne umjetnosti, nije smatrana bitnom da bi se njihovi opusi odvojili  kao zasebne fotografske pojave, mada se razlika njihova pristupa može ustanoviti suptilnijim zagledanjem u njihove umjetničke osobitosti. Za razliku od fotografija Ante Brkana koje nerijetko inkliniraju realitetu svakodnevice, sa simboličkim konotacijama, fotografije Zvonimira Brkana prepoznate su unutar nadrealističkog odnosno magičnorealističkog umjetničkog sloga, kako ih raspoznaje Peter Tausk. Razlika između dvojice braće je i u činjenice da, za razliku od Zvonimira isključivo priklonjenog umjetničkoj fotografiji, Antinom opusu valja pridodati ogroman fotoreportažni ciklus nastajao kroz 40 godina bavljenja novinskom fotografijom. Njegove su prve fotoreportažne ili dokumentarne fotografije nastale u davnom međuratnom razdoblju na Liparima, poput Lipara ili bresonovskog Portreta dječaka, obje iz 1938. godine, a po riječima Abdulaha Seferovića prva datirana dokumentarna fotografija nastaje za savezničkog bombardiranja Zadra 1944. godine. Za razliku od umjetničke fotografije, dokumentarnu, koja je nastajala iz dana u dan tijekom četrdesetogodišnjeg razdoblja, pretežno za potrebe zadarskog Narodnog lista, i broji na desetke tisuća negativa danas u vlasništvu i na obradi u Galeriji umjetnina u Zadru, Brkan je rijetko izlagao (zabilježeno je, prvi puta na zajedničkoj izložbi hrvatskih fotoreportera u Zagrebu 1964. godine). Arhiv Brkanove fotoreportažne analogne fotografije, danas se pod vodstvom kustosice Galerije umjetnina NMZ Nevene Štokić, digitalizira i od 2008. godine izlaže u javnosti na tematskim izložbama. Predavanje će nastojati približiti dokumentarnu i umjetničku fotografiju, koje nerijetko intermitiraju, a za vrsnog poznavatelja zadarske fotografije Abdulaha Seferovića „nema nikakve razlike između njegove izlagačke i novinske fotografije… Njegova kreativna fotografija ne poriče svoje mimetičko porijeklo, a novinsko-reportažna ne skriva određeni stupanj stilizacije…“ Predavanje će pokušati u blisku vezu dovesti primarno dokumentarnu fotografiju, tj. one njezine primjere iz opusa Ante Brkana blisko korelirajuće s  njegovim umjetničkim opusom izlaganim u zemlji i inozemstvu, da bi se iz primjera dokumentarne fotoreportažne fotografije ustanovilo srodstvo, a ponegdje i identičnost dokumentarnog vizavi umjetničkog.

Vinko Srhoj redoviti je profesor Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru i likovni kritičar. Predaje hrvatsku i svjetsku umjetnost 20. i 21, stoljeća, teoriju umjetnosti i umjetnost novih medija. U četrdesetgodišnjoj kritičarskoj i znanstvenoj djelatnosti  objavio više od tisuću naslova u dnevnim, periodičkim i znanstvenim publikacijama, priredio više autorskih izložbi i sudjelovao u izložbenim projektima. U znanstvenom i stručnom radu bavi se temama nacionalnog izraza u umjetnosti, angažiranom figuracijom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, ekspresionističkom umjetnošću, regionalnim oblicima moderne i postmoderne umjetnosti i nacionalnom postmodernom umjetnošću koju kontinuirano predstavlja studijama i sinteznim tekstovima autorskih koncepcija izložbi Plavog salona od devedesetih godina (alkemizam, citatnost, retroavangarda, neomoderna, novi realizmi). Dugogodišnji je politički kolumnist Narodnog lista. Glavni je istraživač na istraživačkom projektu MZOŠ-a Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. stoljeća u Dalmaciji. Član je Društva hrvatskih povjesničara umjetnosti, Hrvatskog muzejskog društva i AICA-e. Dobitnik više nagrada.

Nevena Štokić diplomirana je povjesničarka umjetnosti i profesorica sociologije. Od 2018. godine voditeljica je Galerije umjetnina Narodnog muzeja Zadar. Osim Zbirke fotografija vodi i obrađuje Zbirku negativa Ante Brkana koja broji preko 30 000 negativa. Autorica je petnaest tematskih izložbi i predavanja posvećenih Anti Brkanu te retrospektivne izložbe Magično u svakodnevnom u povodu stote obljetnice rođenja fotografa.