Prikupljanje i obrada arhivske dokumentacije ključni su za razumijevanje, kontekstualizaciju i valorizaciju suvremenih umjetničkih praksi na polju fotografije i novih medija te za (neposredovani) transfer i stvaranje novih znanja, pogotovo u slučaju povijesnih razdoblja koja izazivaju šire društvene prijepore ili preispitivanja, dopunjavanja ili odmak od dominantnih narativa. U tom kontekstu privatni arhivi su od posebne važnosti, jer služe kao izvor za usvajanje pojedinačnih, drugačijih perspektiva. Razvijanjem kontinuiranog programa obrade privatnih arhiva kroz model skrbništva UzF izgrađuje bazu koja će omogućiti artikulaciju i kontekstualizaciju razvojnih procesa, ključnih problema i postignuća pojedinih umjetnika i kulturnih radnika. Obradom i istraživanjem doprinosi se valorizaciji arhiva i rada stvaratelja uz paralelnu promociju i dizanje vidljivosti, dok se građa fizički štiti neovisno od dinamike državnih službi. Od 2017. UzF surađuje s Petrom Dabcom te razvija metode obrade i zaštite imajući u vidu specifičnosti rada s privatnim arhivima.

This post is also available in: English