Novosti

Protesti i fotografija

Slovenski časopis za suvremenu fotografiju Membrana / Fotografija raspisao je poziv za predlaganje tekstualnih i vizualnih priloga za sedmi broj magazina, koji će biti posvećen temi protesta. Časopis je posvećen promoviranju dubinskog i teorijski utemeljenog razumijevanja fotografskog medija, a ohrabruju nove, hrabre i alternativne koncepcije i pristupe.

Za nadolazeći broj traže se autorske kontribucije – kako tekstualne, tako i vizualne – koje istražuju načine reprezentacije protesta i njihovih sudionika, propituju prikaze protesta u ikoničkom smislu (kao simboli, metafore i klišeji), proučavaju cirkulaciju i reinrepretaciju ovakvih prizora ili pak oponašaju ikoničke fotografije, istražuju povijesne perspektive, odnos protesta i fotografije, prisutnost forme protesta na društvenim mrežama, kao i one koje navedenu temu istražuju u okviru pojmova arhiviranja, nadzora, vizualnog aktivizma itd.

Prijaviti se mogu eseji, kraći teorijski članci, pregledni članci i intervjui (dužine otprilike 14.000 znakova s razmacima), teorijski članci (dužine otprilike 20.000 znakova s razmacima), kraći eseji i kolumne (oko 6.000 znakova s razmacima) te fotografski i umjetnički projekti.

Rok za prijavu prijedloga je 2. travnja, a do 24. lipnja odabrani prijedlozi trebat će biti dovršeni i poslani.

Membrana / Fotografija se objavljuje dvaput godišnje na engleskom i slovenskom jeziku, a više informacija o časopisu te o prijava prijedloga možete pronaći na službenim mrežnim stranicama www.membrana.si.