Novosti

Radionica pisanja o fotografiji

 

Ured za fotografiju poziva zainteresirane da se prijave na Radionicu pisanja o fotografiji koju će voditi dr. sc. Ivana Mance. U radionici može sudjelovati maksimalno osam polaznika, koji će s voditeljicom dogovoriti ritam predavanja i obaveza. Polaznici će dobiti na raspolaganje odabrane tekstove potrebne za rad. Radionica će se održavati u Galeriji Spot (Čanićeva 6), uz praćenje propisanih epidemioloških mjera.

Prvi sastanak predviđen je u prvom tjednu prosinca, a prijave uz kratke biografske podatke primamo zaključno do 29. studenog na mail adresu info@officeforphotography.com.

Radionica je posvećena umijeću pisanja o fotografiji, u funkciji likovne kritike ili pak esejistike, a fokusirat će se na edukaciju o fotografiji, na gledanje, promišljanje te verbaliziranje onoga što vidimo kada gledamo određeni fotografski rad. Cilj je ove radionice razviti alate potrebne za kritički odmak i pisanje o fotografiji.

Nakon kratkoga uvodnog predavanja o važnijim analitičkim pristupima fotografiji, sudionici će imati priliku samostalno napisati tekst o konkretnom fotografskom djelu. Zadatak će se sprovesti na način da će sudionicima biti ponuđeno nekoliko temeljnih tekstova o fotografiji, odnosno njihovih izabranih dijelova (npr. Roland Barthes, Le message photographique / The Photographic Message (1961.); La chambre claire / Camera Lucida / Svijetla komora (1980.); Susan Sontag, On Photography / O fotografiji (1973.); Regarding the Pain of Others / Prizori tuđeg stradanja (2003.); Rosalind Krauss, Photography’s Discursive Spaces: Landscape / View (1982.); Michael Fried, Why Photography Matters as Art as Never Before (2009.), itd.) koji će biti “združeni” s fotografskim djelima hrvatskih fotografa; u kombinaciji, tekst i djelo predstavljat će zadatak za pisanje samostalnog teksta.

Predviđeno je da će se na tekstovima sudionika raditi s voditeljicom radionice, kao i da će se o njima zajednički raspraviti u dogovorenom obliku.

Ivana Mance (1974.), povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, zaposlena je na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. U okviru znanstvene djelatnosti posvećena istraživanju povijesti hrvatske povijesti umjetnosti te različitim temama iz umjetnosti 19. i 20. stoljeća – ulozi umjetnosti i kulturne baštine u konstituiranju nacionalnog identiteta u 19. stoljeću, povijesnoj dinamici odnosa spram određenih umjetničkih fenomena, povijesti umjetničkih institucija i društvenoj regulaciji proizvodnje i komunikacije umjetnosti u 19. i 20. stoljeću. Iz navedenih područja objavila je jednu autorsku knjigu, poglavlje u knjizi grupe autora te više znanstvenih radova.
Od vremena studija bavi se likovnom kritikom, prateći suvremenu umjetničku produkciju i druga izložbena zbivanja. Članica je više strukovnih udruženja gdje obnašala i upravljačke dužnosti (AICA, DPUH, ULUPUH). Bila je urednica stručnoga časopisa Kvartal. Kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj (2009.–2018.), a od 2018. urednica je znanstvenog časopisa Život umjetnosti; članica je uredništva znanstvenog časopisa Peristil. Kao mentorica za teorijski rad sudjeluje na doktorskom studiju umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te doktorskom studiju Humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Izbor iz bibliografije:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272535#top