Novosti

Škola kritike vizualnih umjetnosti 2021. KOLEKTIVNO/KONEKTIVNO

 

 

Škola kritike vizualnih umjetnosti novi je program izvaninstitucionalne edukacije koji udruga Mavena realizira jednom godišnje. Cilj Škole usmjeren je edukaciji mladih povjesničara_ki umjetnosti, umjetnika_ca te drugih zainteresiranih kulturnih radnika_ca. Škola želi potaknuti širu raspravu o programima i praksama u polju vizualnih umjetnosti u lokalnom kontekstu, ponuditi alate za razumijevanje i raspravu o aktualnim translokalnim fenomenima i tendencijama u vizualnim umjetnostima. 

Ovogodišnja Škola kritike vizualnih umjetnosti naziva Kolektivno / konektivno, bavit će se paradoksima i potencijalima digitalnog obrata u vizualnim umjetnostima, kao i načinima na koji digitalno mijenja (ili ne) načine produkcije, posredovanja i recepcije vizualnih činjenica, potencijalno stvara prostore za nove subjektivnosti, istraživanja, razmjene i solidarizacije. Jesu li recentna ukidanja socijalnog kontakta i javnih događanja uslijed pandemije COVID-19 i dodatnih prelazaka kulturnih sadržaja na konektivno stvorila dodatni jaz između umjetnosti i života ili upravo suprotno, nova polja recepcije i afirmacije kolektivnosti? Kakve procijepe u svemu tome nalazi kritika vizualnih umjetnosti-lokalno/translokalno i nadilazi li (ukoliko da, kojim alatima) polje usko-stručne rasprave u ovom vremenu tzv. sveopće digitalizacije / ‘popularizacije’?

 

Voditeljica ovogodišnjeg programa škole: Ivana Meštrov

 

Škola kritike vizualnih umjetnosti besplatna je za sve sudionike_ce, moguće ju je pohađati online ili uživo (Razred, Dom mladih Split), a prijaviti se treba na mail mavena@mavena.hr, uz kratak životopis i motivaciju, najkasnije do petka 12. studenog 2021. u 12 sati.