Novosti

SPOT ON PHOTOGRAPHY: “Fotografija kao medij istraživanja umjetničkih kolektiva u Srbiji”

Fotografija: Ana Adamovic, Komunikacija I, KIOSK, Bujanovac, 2005.

 

Ured za fotografiju i Galerija Spot pozivaju sve zainteresirane na online predavanje u sklopu ciklusa SPOT ON PHOTOGRAPHY. U predavanju naslovljenom “Fotografija kao medij umjetničkog istraživanja i zajedničkih praksi na nekoliko primjera umjetničkih kolektiva u Srbiji” povjesničarka umjetnosti i kustosica Milica Pekić predstavit će nekoliko srpskih kolektiva koji koriste fotografiju kao medij istraživanja. Polazeći od vlastitog iskustva rada u okviru kolektiva Kiosk, kojeg je jedna od osnivačica, Milica Pekić će ukazati i na primjere drugih umjetničkih kolektiva u Srbiji, kao što su Belgrade Raw i Jednostavno rečeno. U radovima sva tri spomenuta kolektiva medij fotografije ulazi u prošireno polje komunikacije i participacije većeg broja ljudi u umjetničkom procesu. Bilo da se radi o projektima koji se oslanjaju na fotografske arhive kao primarni izvor i bazu za daljnji rad ili se unutar ovih inicijativa stvaraju novi fotografski sadržaji kao medijatori razmjene unutar kolektivnih procesa, odnos primarnog medija, procesa rada i finalnog rezultata uvijek je dinamična suradnja oblikovana sveobuhvatnim estetskim iskustvom.

Predavanje će se održati u utorak, 18. travnja, u 19:00 sati putem platforme ZOOM, a sve zainteresirane pozivamo da svoje sudjelovanje najave na e-mail adresu Ureda za fotografiju (info@officeforphotography.com), najkasnije dva sata prije održavanja predavanja.

Milica Pekić (Beograd, 1975.), povjesničarka umjetnosti i kustosica, doktorirala na Odsjeku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Suosnivačica je KIOSK platforme za suvremenu umjetnost. Kao kustosica i koautorica inicirala je i sudjelovala u brojnim projektima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Aktivna na nezavisnoj kulturnoj sceni, sudjelovala je u osnivanju i bila duži niz godina u upravnim odborima Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i Regionalne platforme za kulturu KOOPERATIVA. U svom istraživanju bavi se participativnim umjetničkim praksama, politikama konfrontacije u umjetnosti, avangardama druge polovine 20. stoljeća, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.