Novosti

SPOT ON PHOTOGRAPHY: Kad je modernizam otišao na selo

Ured za fotografiju i Galerija Spot pozivaju sve zainteresirane na sudjelovanje u online predavanju u sklopu ciklusa SPOT ON PHOTOGRAPHY. U predavanju naslovljenom “Kad je modernizam otišao na selo: fotografija onkraj metropola u Srednjoj Europi između dva svjetska” povjesničarka umjetnosti Julia Secklehner govorit će o ruralnoj fotografiji u Srednjoj Europi u međuratnom razdoblju. Predavanje će se održati u srijedu, 19. listopada, u 19:00 sati putem platforme ZOOM na engleskom jeziku, a sve zainteresirane pozivamo da svoje sudjelovanje najave na e-mail adresu Ureda za fotografiju (info@officeforphotography.com), najkasnije dva sata prije održavanja predavanja.
Autor fotografije: Rudolf Koppitz, “Murtaler”, 1934.

 

Modernistička fotografija najpoznatija je po uvođenju novih načina promatranja svijeta, u sprezi s entuzijazmom prema eksperimentiranju sa svim tehničkim mogućnostima medija. Također se najčešće veže uz urbani okoliš kao stanište moderniteta, u kojem se ukrštaju tehnologija, brzina i svjetlost. No, već krajem 20-ih godina 20. stoljeća, u Srednjoj Europi raste važnost fotografije u drugačijem miljeu: u prirodnom krajoliku. Putujući u udaljene regije, umjetnici i aktivisti počeli su nuditi novi način gledanja ruralnih periferija, koji je uključivao rasvjetljavanje društvenih i ekonomskih teškoća, ali i glorificiranje prizora ruralnog blagostanja. Uz pokrete koji sežu od Heimata do društvene dokumentarističke fotografije, fotografija je postala važno polje u kojem su se međusobno nadmetale različite ideologije. Usredotočujući se na rad fotografa kao što su Karol Plicka, Rudolf Koppitz, Irena Blühová, Grete Popper i Roman Vishniac, predstavit će se različiti vidove modernističke fotografije onkraj velikih urbanih središta. Naglašavajući važnost geografskih ‘periferija’ Srednje Europe za sveobuhvatnije razumijevanje moderniteta, ukazuje se na njihov bogat interpretativni potencijal, iz kojeg su modernistički fotografi crpili inspiraciju. Također se ističe da je fotografija onkraj metropola bila važna nit modernizma u Srednjoj Europi, iznjedrivši nove perspektive u aktualnim raspravama o društvenim, političkim i nacionalnim identitetima.

Julia Secklehner je znanstvena novakinja na Odsjeku za povijest umjetnosti Sveučilišta Masaryk u Brnu, Češka. Specijalizirala se za modernu umjetnost u Srednjoj Europi s posebnim interesom za kulturnu produkciju u „periferijama“ i o njima, za sjecišta između umjetnosti i masovne kulture, kao i za žene umjetnice. Njezino trenutno istraživanje usredotočeno je na modernizam izvan urbanih središta i dio je zajedničkog projekta Continuity / Rupture: Art and Architecture in Central Europe, 1918.-1939. (CRAACE), koji financira Europsko istraživačko vijeće. Njezine najnovije publikacije uključuju “Beyond the Provincial: Entanglements of Regional Modernism in Interwar Central Europe”, u Periodization in the Art Historiographies of Central and Eastern Europe, ur. Shona Kallestrup et al. (Routledge, 2022.) i „The Birth of Painting from the Spirit of the Gingerbread. Anna Lesznai’s Hungarian Exotic in 1920s Vienna“ u Erasures and Eradifications in Modern Viennese Art, Architecture and Design, ur. Megan Brandow-Faller i Laura Morowitz (Routledge, 2022.).