Novosti

Umjetničko istraživanje Borovo-Bat’a: zapreteni apostrof

 

Fotografije: Ana Mušćet

 

U tijeku je umjetničko istraživanje umjetnice Ane Mušćet  Borovo-Bat’a: zapreteni apostrof, koje provodi u suradnji s Uredom za fotografiju.

Istraživanje se referira na povijest Vukovarsko-srijemske županije, s aspekta danas zaboravljenih tema, a odnosi na radnike kombinata Borovo u sklopu satelitskog naselja (Borovo naselje) te koncepta rada i života koji je početkom 20. stoljeća u Slavoniju donio češki industrijalac Tomáša Bat’a.

 

„Společni pracovat, individuálni bydlet“ ili u prijevodu: „kolektivni rad, individualno stanovanje“ maksima je Bat´e koja zastupa začetke stava ili pak sheme u kojoj istodobno simultano egzistira ideja o izgradnji — sadržaja za budućnost. Upravo je pitanje hipoteze o budućnosti koja je shvaćena kao kontinuirani napredak posebno intrigantno: naime Borovo Naselje umjetnicu interesira s aspekta diskontinuitističke anticipacije promjena (s vrhuncem u 90-ima). Taj sudbonosni Da, ali navodi nas na vjerovanje u nepostojanje usmjerenja i reciprociteta, ili odustajanja od vjere da postoji mogući odgovor koji bi bio u skladu sa stoljećem najmračnijeg atavizma i najmračnije okrutnosti (Hermann Broch). Upućujući na faktografske elemente zatečene „scene“ nekadašnjeg prostora Borova, realizirano umjetničko istraživanje želi otvoriti svaku budućnost bez favoriziranja ijedne zasebno (ili tko će obuti cipele sadašnjeg vladara?).

 

Projekt financijski podržava zaklada Kultura Nova.