L.p,

Marko Ercegović

Suizdavači
Marko Ercegović
Ured za fotografiju

hrvatski / engleski

 

Tekst
Tomislav Medak

Izvršna urednica
Jelena Pašić

Prijevod na engleski
Dunja Opatić

Lektura
Dunja Aleraj Lončarić

Oblikovanje i prijelom
Dejan Dragosavac Ruta

 

Naklada: 300
Tiskano u Hrvatskoj, Zagreb, rujan 2017.
ISBN 978-953-58679-5-1 // CIP 00071800

 

Cijena: 25,00 EUR

Umjetnička monografija L.p, okuplja seriju Ercegovićevih fotografija nastalih tijekom posljednjih deset godina, između 2006. i 2016., u nekima od brojnih poslovnih i uredskih prostora koji pripadaju domaćem birokratsko-administrativnom sustavu. Naziv knjige preuzima formulaciju kojom završava većina korporativnih e-mailova u Hrvatskoj (Lijep pozdrav), i to u njezinom često skraćenom obliku: L.p,. Fotografije čiji je cilj, prema autorovim riječima,  „uspostavljanje vlastitog odnosa prema hrvatskom poslovno-birokratskom okruženju‟ prikazuju brojne protagoniste ove sredine – od birokrata i činovnika, preko menadžera, obrtnika, važnih i manje važnih biznismena, pa do predstavnika radničkih sindikata, kao i njihovo radno okruženje te specifične obrasce komunikacije. Ukratko, Ercegović pruža osobni uvid u svijet koji široj javnosti često ostaje nevidljivim, premda čini jedan od ključnih dijelova infrastrukture za upravljanje, kako proizvodnjom, tako i državom te društvenim i političkim odnosima. Publikacija je upotpunjena tekstom političkog teoretičara Tomislava Medaka, a oblikovanje i prijelom potpisuje grafički dizajner Dejan Dragosavac Ruta.

„Nijedna profesionalna egzistencija nije do te mjere univerzalno prezrena kao egzistencija birokracije i administracije. Prezir je to koji simptomatski govori o strukturi i patologijama modernizacije i modernih društava, o društvenoj kompleksnosti koja zahtijeva rad integracije i koordinacije. Spontani društveni procesi, čim dosegnu određenu razinu specijalizacije i atomizacije, proizvode konflikte koji zahtijevaju pravila, procedure i institucije posredovanja. Stoga ta ‘izlišna’, ‘neproduktivna’ i ‘parazitska’ figura onoga koji upravlja za druge i zauzima bezličnu sredinu duštvene ljestvice fokalizira nelagodu društva prema odnosima moći u njemu, upitnoj inkluzivnosti institucija i nesigurnosti onih koji su egzistencijalno osuđeni na te institucije.‟ (iz teksta Tomislava Medaka)

 

Marko Ercegović rođen je u Dubrovniku. Diplomirao na odsjeku snimanja na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Dobitnik je nekoliko istaknutih priznanja, a njegov je umjetnički rad predstavljan na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u  Zagrebu.

 

L.p, je umjetnička knjiga, a sadržaji prikazani na objavljenim fotografijama u interesu su javnosti budući da otkrivaju unutrašnji svijet administrativno-birokratskog sustava javnih i korporativnih službi.